DJ-Education

 Adresa: Str. Calea Bucuresti, nr. 79 Tel/Fax: 0341401963 E-mail: grupscolarbudesti@yahoo.com  Director: Mîtu Adrian George Director adj: Dan Daniela

Coordonator site prof.Mîtu Adrian George

 

      

   

    

   

dumitraşcu mihaela

Anunț concurs pentru ziar național Bursa- secretar

Comments

ȘCOALA GIMANZIALĂ “GHEORGHE MANU ”, cu sediul în BUDEȘTI, strada Calea București nr. 79, județul Călărași, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual, conform H.G. 1336/2022.

  • Denumirea postului – SECRETAR – 0.5 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor MEDII ;

- vechimea necesară în specialitatea studiilor – minim 10 ani.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-                     proba scrisă în data de 20.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;            

-                     proba interviu în data de 20.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituției de la 2 octombrie - 6 octombrie 2023 .

Date contact: telefon 0723725191.

   Reprezentant legal,

     D I R E C T O R ,

Prof. Mițu Adrian George