DJ-Education

 Adresa: Str. Calea Bucuresti, nr. 79 Tel/Fax: 0341401963 E-mail: grupscolarbudesti@yahoo.com  Director: Mîtu Adrian George Director adj: Dan Daniela

Coordonator site prof.Mîtu Adrian George

 

      

   

    

   

dumitraşcu mihaela

Activitati extracurriculare

Comments

 

Activitati extracurriculare

 

Activităţile extraşcolare pe care încep să le practice copiii de la vârste fragede joacă un rol important în creşterea şi dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare oferă copilului posibilitatea de a se mişca, de a interacţiona, de a se relaxa, de a se exprima liber şi de a descoperi, experimenta.

 

Activităţi extracurriculare (AEC) - orientare generală

În Şcoala gimnazială „Gheorghe Manu” Budeşti, activităţile extracurriculare vizează în principal pregătirea pentru înaltă performanţă şi formarea de competenţe avansate, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi susţinerea talentului artistic - conform cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ. Prin activităţile extracurriculare se urmăreşte, în combinaţie cu oferta CDŞ:

 - pregătirea avansată pentru înaltă performanţă academică şi sportivă (participarea la olimpiade, concursuri şi competiţii)

 - promovarea şi susţinerea talentului artistic în arte plastice şi în muzică

 - susţinerea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare şi sport

Activităţi extracurriculare (AEC) - procedura de stabilire

            Pentru stabilirea anuală a activităţilor extracurriculare (AEC) şi a formaţiunilor de studiu pentru aceste activităţi se procedează astfel:

 1. Comisia pentru curriculum solicită şi centralizează propunerile de la şefi de catedre, cadre didactice, elevi şi părinţi.

 2. Comisia pentru curriculum stabileşte proiectul AEC, în funcţie de solicitări, resurse şi politica unităţii de învăţământ.

 3. Proiectul AEC este discutat şi avizat de Consiliul Profesoral.

 4. Proiectul AEC se transmite către elevi spre consultare, propuneri de modificări şi exprimarea opţiunilor.

 5. Comisia pentru curriculum stabileşte AEC rezultate din propunerile şi opţiunile elevilor, având în vedere resursele existente.

 6. Consiliul Profesoral discută, după caz corectează şi avizează AEC şi le trimite spre aprobare Consiliului de Administraţie.

 7. Consiliul de Administraţie discută, după caz corectează şi aprobă AEC.

 8. Activităţile extracurriculare şi formaţiunile de studiu aprobate de Consiliul de Administraţie devin obligatorii pentru toată şcoala.

Activităţi extracurriculare (AEC) - anul şcolar curent

 În anul şcolar curent, activităţile extracurriculare organizate sunt precizate în fişierul următor: (în curs de actualizare)